Kurumsal

İçerik Arama

Kalite Politikası


VİZYON

Havacılık teknik hizmetleri alanında, paydaşlarının gurur duyduğu, gelişen, güvenilir, global bir şirket olmak.

MİSYON

 Hava araçları ve komponentlerinin her türlü bakım, onarım, modifikasyon ve tasarım hizmetlerinde;

* Havacılık kuralları ve standartlarına uygun olarak,

* Paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak,

* Optimum kalite-fiyat anlayışı ile yetkinliklerini sürekli geliştirerek,

* Çevre ve sosyal sorumluluk bilinci ile gerçekleştirerek,

sektöre yön vermek.

 

THY Teknik A.Ş., sunduğu tüm bakım hizmetleri ve ürünlerinde, aşağıda beyan edilen ilkelere uymayı taahhüt etmektedir.


KALİTE POLİTİKASI

 1- BAKIM/UÇUŞ EMNİYETİ

Bakım/Uçuş emniyetini herşeyin üstünde tutarak ve risk yönetimi pratiklerini dikkate alarak her zaman güvenilir hizmet ve ürün sunmak.

 2- MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak; müşteri şikayeti oluşması durumunda bu şikayetin objektif bir şekilde giderilmesi için güven, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük, eşitlik ve duyarlılık ilkelerine uygun olarak gerekli tüm tedbirleri almak.

 3- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak kalite yönetim sisteminin benimsenmesini sağlamak ve etkinliğini sürekli artırmak.

 4- ETKİN YÖNETİM

Tüm personel arasında iletişim, uyum ve iş birliğini artırarak, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde THY Teknik A.Ş. amaç ve hedeflerine, belirlenen stratejiler çerçevesinde ulaşmak.

 5- SÜREKLİ GELİŞİM VE VERİMLİLİK

Kurum sadakati ile takım ruhunu en üst düzeyde tutarak planlama, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sürekli gelişen bir organizasyon olmak.

 6- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

THY Teknik A.Ş.’nin tüm faaliyetlerinde insan ve çevre faktörlerini esas alarak iş sağlığı ve iş güvenliği prensiplerine mutlak riayeti sağlamak.

 7- ÇEVRE BİLİNCİ

Çevre koruma ve geliştirme bilincinin tüm personel tarafından benimsenmesini sağlamak.

 8- STANDARTLARA VE KURALLARA UYUM

İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile beraber tüm personelin ulusal ve uluslararası kaide ve kurallar ile THY Teknik A.Ş. prosedürlerine mutlak uyum ve desteğini sağlamak.

9- İNSAN FAKTÖRÜ

İnsan faktörü prensiplerine uygun olarak çalışmak.

 10- PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Tüm personelin ulusal ve uluslarası havacılık otoriteleri ile müşterilerin kalite denetçileriyle ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde olmasını sağlamak.

 11- RAPORLAMA

Tüm personelin bakım ve uçuş emniyeti ile ilgili olay/hataları raporlamasını teşvik etmek.

 12- KALİBRASYON HİZMETLERİ

Kalibrasyon hizmetlerini, müşteri ile mutabık kalınan şartlara ve ISO 17025 standardına uygun olarak, uluslararası kabul görmüş metotları uygulayarak kaliteli, hatasız ve güvenilir düzeyde sunmak.