İnsan Kaynakları

İçerik Arama

Burslar

Turkish Technic A.Ş., bulunduğu coğrafyada uçak bakım-onarım sektöründe öncü kuruluş olmanın verdiği sosyal sorumluluk bilinciyle; genç nüfusa istihdam sağlamak, eğitime ve gelişmekte olan havacılık sektörüne katkıda bulunmak amacıyla ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilere eğitim bursu ve proje çalışmalarına da araştırma bursu olmak üzere iki ana başlıkta burs vermektedir.

Şirketimiz Burs Yönetmeliği’nde Eğitim Bursu alacakların seçiminde dikkate alınacak hususlar özetle şu şekilde sıralanmıştır;

  • Yüksekokul ve Üniversite öğrencilerine birinci sınıflardan itibaren burs vermede, Üniversite giriş sınavından yüksek puan alan öğrencilere öncelik verilerek aday tespiti yapılır. Ara sınıflarda burs verilecek öğrencilerin seçiminde önceki sınıflardaki başarı durumları dikkate alınır.
  • Orta dereceli meslek okullarında burs verilecek öğrencilerin seçiminde, bu okulların giriş sınavı puanları ve ara sınıflardaki başarı durumları dikkate alınır.

Araştırma Burslarında adayların hedeflenen projeye sağlayacakları katkı ve çalışma sürelerine uygunluk öncelikle dikkate alınır.
 
Şirketimiz, ilk kez geçen 2007-2008 öğretim yılında başlattığı burs uygulaması ile şimdiye kadar toplam 95 öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuştur. Bu  yıl, yine havacılık sektöründe eğitim gören lise, yüksekokul ve fakülte öğrencilerine Ekim 2010-Haziran 2011 dönemini kapsamak üzere 9 aylık burs verilmesi planlanmıştır. Yeterlilikleri ve ihtiyaçları tespit edilecek toplam 40 öğrenciye verilmesi planlanan burslarla ilgili gerekli bilgi okullar aracılığıyla öğrencilere duyurulmuştur. Burslardan 20 lise öğrencisi, 16 yüksekokul ve 4 de fakülte olmak üzere toplam 40 öğrenci faydalanacaktır. 

Okul yönetimlerinden gelecek bilgilerin şirketimiz burs değerlendirme komisyonunca incelenmesinden sonra  burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenerek web sitemizde ilan edilecektir. 

Şirketimiz tarafından verilecek burslardan bu yıl aşağıda isim ve bölümleri verilen okulların öğrencileri yararlanacaktır.

2010/2011 Öğretim Yılı Burs Kontejanları

Okullar 12.Sınıflar Aylık Burs Miktarı(TL) Öğrenci Sayısı
Uçak Gövde Motor Uçak Elektroniği
1 İstanbul Bağcılar ATL 5 0 150 5
2 Bursa Hürriyet ATL 4 1 150 5
3 Eskişehir Sabiha Gökçen ATL 4 1 150 5
4 Kayseri ATL 5 0 150 5
  TOPLAM 10 2 150 20

  
Okullar 4.Sınıflar Aylık Burs Miktarı(TL) Öğrenci Sayısı
Uçak Gövde Motor Uçak Elektroniği
1 Anadolu Ün.SHYO 2 2 200 4
2 Erciyes Ün.SHYO 2 2 200 4
3 Kocaeli Ün.SHYO 2 2 200 4
4 İstanbul Ün.Uçak Bakım Teknolojisi 2 2 200 4
  TOPLAM 8 8 200 16

 
Okullar 4.Sınıflar Aylık Burs Miktarı(TL) Öğrenci Sayısı
1 İTÜ Uçak Mühendisliği 2 250 2
2 ODTÜ Havacılık Mühendisliği 2 250 2
  TOPLAM 4 250 4
  OKULLAR Öğrenci Sayısı Burs Miktarı(TL) TOPLAM(TL)
1 Liseler 20 150 3000
2 YüksekOkul 16 200 3200
3 Üniversite 4 250 1000
  TOPLAM 40   7200
  YILLIK TOPLAM     64800