Kurumsal

İçerik Arama

İhale Duyuruları

08.05.2018 - NİTROJEN JENERATÖR SİSTEMİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

NİTROJEN JENERATÖR SİSTEMİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Nitrojen Jeneratör Sistemi Alımı’’ işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 08.05.2018 günü saat 09.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- Söz konusu malzemeler, yatırım teşvik belgesi kapsamında olup, KDV  istisnası vardır. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
                    fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768
26.04.2018 - 1 ADET 41 METRE DİZEL, 8 ADET 26 METRE DİZEL, 5 ADET 12 METRE DİZEL, 11 ADET 12 METRE AKÜLÜ YÜKSELEBİLEN PLATFORM ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

1 ADET 41 METRE DİZEL, 8 ADET 26 METRE DİZEL, 5 ADET 12 METRE DİZEL, 11 ADET 12 METRE AKÜLÜ YÜKSELEBİLEN PLATFORM ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak;

     1 Adet 41 Metre Yükselebilen Eklemli Dizel Platform
     8 Adet 26 Metre Yükselebilen Eklemli Dizel Platform
     5 Adet 12 Metre Yükselebilen Makaslı Dizel Platform
    11 Adet 12 Metre Yükselebilen Makaslı Akülü Platform

      kapalı zarfla teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

- Teklifler, İdari Şartname’nin ekli teklif cetveline göre birim fiyatları belirtilerek hazırlanacaktır.

- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 26.04.2018 günü saat 09.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- Söz konusu malzemeler, yatırım teşvik belgesi kapsamında olup, KDV istisnası vardır. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
                    fkopuz@thy.com / 0216 585 98 00 / 71768